การดำเนินการเมื่อท่านเจ้าของบ้าน มีความประสงค์ตกแต่งต่อเติม