ขอความร่วมมือปฎิบัติตามระเบียบ ไม่กวาดขยะออกส่วนกลาง